FAQ’s

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus. Het beroep van de mondhygiënist is geregeld in de Wet op de Beroepen Individuele Gezondheidszorg (wet BIG). Deze wet heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren, waaronder de mondhygiënist.

De titel mondhygiënist is een bij de wet beschermde titel en mag alleen worden uitgevoerd door diegene die in het bezit is van een geldig diploma.

De taken die een mondhygiënist uitvoert zijn in de eerste plaats gericht op preventie, met andere woorden het voorkomen van tandvleesaandoeningen en het voorkomen van gaatjes in tanden en kiezen. Daarnaast voert de mondhygiënist ook taken uit die gericht zijn op de genezing, zoals het behandelen van tandvleesaandoeningen. Voorbeelden van aandoeningen zijn gingivitis en parodontitis. 

Waarom naar de mondhygiënist?

De mond is een belangrijk deel van het gezicht en valt daarom direct op. Er zijn meerdere redenen aan te geven waarom een bezoek aan de mondhygiënist van toegevoegde waarde is.

Allereerst is het natuurlijk prettig te kunnen lachen en praten zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over een slechte adem of een vieze smaak in de mond. Daarnaast kan – zonder dat u het merkt – ontstoken tandvlees leiden tot onherstelbare schade aan uw gebit en zelfs tot het verlies van tanden en kiezen! Tenslotte is een gezonde mond de basis voor een gezond lichaam. Uit onderzoek blijkt dat er relaties liggen tussen tandvleesproblemen en ziektebeelden zoals o.a. hart- en vaatziekten en diabetes.

Redenen genoeg om eens een mondhygiënist te bezoeken. Een bezoek aan de mondhygiënist is zeker aan te raden als:
– het tandvlees bloedt bij het poetsen
– het tandvlees gevoelig is
– het tandvlees rood en opgezwollen is
– u last heeft van een slechte adem of vieze smaak in de mond
– u last heeft van teruggetrokken tandvlees
– tanden zich gaan verplaatsen of van positie veranderen
– u tandsteen of aanslag op uw tanden heeft
– er regelmatig gaatjes in de tanden ontstaan
– uw tanden gevoelig zijn
– u diabetes hebt
– u rookt
– u implantaten heeft
– u zwanger wilt worden of zwanger bent
– u belang hecht aan uw mondgezondheid

Een tandarts doet toch hetzelfde? 

Sommige tandartsen verlenen zelf de preventieve mondzorg, maar de mondhygiënist is gespecialiseerd op dit vlak. Er zal altijd nauwe samenwerking zijn tussen de tandarts en de mondhygiëniste, ook als u op eigen initiatief de mondhygiënist bezoekt. 
Heeft u een verwijzing van de tandarts nodig?
Uw tandarts kan u adviseren een mondhygiënist te bezoeken, maar u kunt ook zelf contact opnemen met een mondhygiënist. Een verwijzing van uw tandarts is daarbij niet nodig. U kunt dus direct een afspraak maken als u wilt!

Wat kunt u zelf doen?

Het behandelen van eventuele problemen alleen is niet voldoende. Geregeld onderhoud van uw gebit is noodzakelijk, net zoals u uw tanden moet poetsen om gaatjes te voorkomen. U kunt thuis de verzorging bijhouden. Concreet houdt dat in: twee keer per dag poetsen en daarnaast één tot twee keer per dag de ruimte tussen uw tanden en kiezen reinigen. De mondhygiënist geeft u instructies voor het poetsen en interdentaal reinigen. Het is belangrijk dat u thuis regelmatig uw gebit verzorgt en dat u na de behandeling terugkomt voor nazorg. Zo bereiken wij samen een optimaal resultaat.

© Mondhygieniste Praktijk Groningen