Klachtenregeling

Mondhygiënistepraktijk Groningen is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten, NVM.

Klacht indienen
Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst, kan een patiënt een klacht indienen. Alle vrijgevestigde mondhygiënisten, die lid zijn van de NVM, zijn automatisch aangesloten bij de Landelijke Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn, die klachten in behandeling neemt en beoordeelt.

Wilt u meer informatie over klachtenprocedures? Neem dan contact op met het secretariaat Klachtencommissie Paramedici Eerste Lijn:

Klachtencommissie Paramedici
t.a.v. drs. P.J.W. Schilperoord
Postbus 18800
3501 CV Utrecht
tel. 06-12956429
www.klachtencommissieparamedici.nl

© Mondhygieniste Praktijk Groningen